İtalyan Irkı Ana Arı

İTALYAN IRKI F1 olup,  Kıbrıs ve Suriye'den temin edilen damızlıklarla üretilmektedir. Gönderimlerimizin tamamı yumurtlar haldeki bu yıl üretilmiş olan ana arılarıdır.Üretimlerimiz sertifikalı ve ruhsatlı olarak 25 yıldır devam etmektedir. 

İtalyan Arısı: (Apis mellifera ligustica) Eskiden beri üstün özelliklerini koruyan üstün bir arı ırkıdır. Asıl yurdu Kuzey İtalya'dır. İtalyan arıları çok çalışkan ve uysaldırlar. Ana arı bol yumurtlama yeteneğine sahiptir.
     
Çoğalma kabiliyetleri fazladır. Yavru büyütme yeteneği fazla olup erken ilkbaharda kuvvetli koloni oluştururlar. Bol nektar toplayarak çok bal yaparlar. Oğul verme eğilimleri zayıftır. Arı ırkları arasında en güzel petek İtalyan arası tarafından örülür. Tatlı sarı renkli ve güzel görünüşlüdür. Tek olumsuz özellikleri aşırı derecede yağmacı oluşlarıdır.