Neden Biz?

Ana arı, bir kovanın yönetimi ve neslin devamı açısından kovanın en önemli ve temel unsurudur.

Ana arının vasfını yitirmesi,yok olması veya ölmesi durumunda oluşturulacak bir memeden vasıfsız yeni bir ana arı ancak 12 gün sonra dölsüz olarak elde edilebilmektedir. Bu ana arının çiftleşmesi için gereken zaman ve öncesinde yavru üretiminin olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda kovanın bitip tükenmesi kaçınılmaz bir son olabilmektedir. Dolayısıyla çiftleşmiş hazır ana arı temini, arıcının olmazsa olmazlarındandır.

Günümüzde arıcımız, kendi kovanından elde ettiği ana arı memelerini başka kutu veya kovanlarda yetiştirerek oğul almakta ve olası ana kayıplarında kendi ana arısını teminini yapmayı uygulamayı denemektedir. Müspet sonuç alınsa dahi oluşan bu ana arının menşeinin belirsizliği göz ardı edilerek verimsiz ve yavru verimi düşük, bal getirisi az ve kısa ömürlü kolonilerle karşı karşıya kalınmaktadır.

KSP arıcılık olarak biz; siz arıcılarımızın halinden en iyi anlayan kuruluş olduğumuzu; ana arı temininde kolaylık , ücretsiz teknik destek ve danışmanlık, uygun fiyatlarımız ve 20 yıla yaklaşan tecrübemizle; sizlerden gelen olumlu tepkiler sayesinde vurgulamaktayız