Buckfast Irkı Ana Arı

BUCKFAST IRKI F1 olup,  Yurt içi Üniversiteler'den temin edilen damızlıklarla üretilmektedir. Gönderimlerimizin tamamı yumurtlar haldeki bu yıl üretilmiş olan ana arılarıdır.Üretimlerimiz sertifikalı ve ruhsatlı olarak 25 yıldır devam etmektedir. 

Buckfast Arısı: Eski İngiliz yerli arisi ile nispeten koyu renkli İtalyan arisini melezlenmesi sonucu ortaya çıkmış bir ırktır. Bu iki ırk önce saflaştırılmış daha sonra bu saf ırklar, bal üretimi ile diğer özelliklerini geliştirmek üzere çiftleştirilmiş ve tekrar melezlenmiştir(Kombinasyon melezlemesi). Daha ileriki yıllarda buckfast ana arısı Anadolu erkekleriyle melezlemiştir ve bunun sonucunda yavru verimi yüksek fakat hırçın bir ari elde edilmiştir.