Ana Arı ( Kafkas , Karniol, Buckfast ve İtalyan F1 Irklarıyla)

ANA ARI IRKLARI

Bütün canlılarda olduğu gibi arılar da zaman içinde yaşadıkları coğrafi bölgenin şartlarına uyum göstererek değişik ırk özellikleri kazanmışlardır. Arı ırkları hırçınlık, çalışkanlık, hastalıklara dayanıklılık gibi değişik özellikler gösterirler.
Arı ırkları; büyüklük, renk, dil uzunluğu, vücudun kıl örtüsü, balmumu bezlerinin şekil ve büyüklüğü, kanat damar yapısı ve kanat büyüklüğü gibi morfolojik özelliklerle birbirlerinden ayrılırlar. Bugüne kadar yapılan taksonomik çalışmalarda dünyada 24 arı ırkı kesin olarak tanımlanmıştır. Bunlardan ancak bazıları ekonomik öneme sahip olup ekolojik şartların elverdiği her yerde yetiştirilirler. Ekonomik değer taşıyan arı ırkları içinde Karniol, Kafkas, İtalyan ve Buckfast ilk sıralarda yer alırlar.
Üstün arı ırkından beklenen özellikler şunlardır :

- İnsana yakın ve uysal olması
- Uçuş menzilinin uzun olması
- Daha fazla bal ve polen toplayacak fiziki özelliklere sahip olması
- Kovanlarını temiz tutması ve hastalıklara karşı dayanıklı olması
- Coğrafya ve iklim şartlarına dayanıklı; Kışı en az kayıpla atlatmaları
- Hortum uzunluklarının fazla olması.
- Ana arıların yumurtlama yeteneklerinin yüksek olması
- Oğul eğilimlerinin düşük olması

Dünya üzerindeki belli başlı arı ırkları ise şöyle sıralanabilir:

1) Karniol Arısı: (Apis mellifera carnica), ince yapılı ve uzun dillidir. Kısa ve sık bir kıl örtüsüne sahiptirler. Gri arılar da denilen Karniol arısının kitini çok koyu renktedir ve genellikle 2. ve 3. halkalar üzerinde kahverengi noktalar, bazen de kahverengi çizgiler vardır. En sakin ve uysal arı ırkıdır. Yavru üretme kabiliyetleri çok iyidir. Küçük aileler halinde kışladıklarından yiyecek tüketimleri azdır. Polen miktarı yeterli olduğu sürece yavru büyütme uzun süre devam eder.
     
Çok sert iklim şartlarında bile kışlama yetenekleri iyidir. Yön tayin etme ve kovanlarını bulma duyguları kuvvetlidir. Yağmacılığa karşı meyilli değildirler. Çok az propolis kullanırlar ve bu yüzden yavru hastalıklarına karşı çok hassastırlar. Çevre şartları değişikliklerine uyma kabiliyetleri yüksektir. 

2) Kafkas Arısı: (Apis mellifera caucasica),Çalışkan ve şiddetli soğuğa dirençli olma gibi üstün ırk özellikleri vardır. Hortumları diğer arı cinslerinden uzundur. Sık sık oğul verme eğilimine girmemeleri bu ırkın üstün nitelikleri arasındadır. Yavru verimleri yüksektir ve kuvvetli aileler meydana getirirler. En kuvvetli oldukları devre yaz ortasıdır.
 
Dışarıdan gelen yağmacı arı ya da diğer zararlılara karşı kovanlarını oldukça iyi korurlar. Kitin rengi koyudur genelde gri kurşuni renktedirler. Tek kusurları kovana aşırı miktarda propolis getirerek sağa sola bulaştırmaları ve petekte bal - yavru düzeni konusunda dağınık çalışmalarıdır.

3) İtalyan Arısı: (Apis mellifera ligustica) Eskiden beri üstün özelliklerini koruyan üstün bir arı ırkıdır. Asıl yurdu Kuzey İtalya'dır. İtalyan arıları çok çalışkan ve uysaldırlar. Ana arı bol yumurtlama yeteneğine sahiptir.
     
Çoğalma kabiliyetleri fazladır. Yavru büyütme yeteneği fazla olup erken ilkbaharda kuvvetli koloni oluştururlar. Bol nektar toplayarak çok bal yaparlar. Oğul verme eğilimleri zayıftır. Arı ırkları arasında en güzel petek İtalyan arası tarafından örülür. Tatlı sarı renkli ve güzel görünüşlüdür. Tek olumsuz özellikleri aşırı derecede yağmacı oluşlarıdır.

4) Buckfast Arısı: Eski İngiliz yerli arisi ile nispeten koyu renkli İtalyan arisini melezlenmesi sonucu ortaya çıkmış bir ırktır. Bu iki ırk önce saflaştırılmış daha sonra bu saf ırklar, bal üretimi ile diğer özelliklerini geliştirmek üzere çiftleştirilmiş ve tekrar melezlenmiştir(Kombinasyon melezlemesi). Daha ileriki yıllarda buckfast ana arısı Anadolu erkekleriyle melezlemiştir ve bunun sonucunda yavru verimi yüksek fakat hırçın bir ari elde edilmiştir.